Draagvlak

Door iedereen in de organisatie te betrekken bij het competentiemanagement, werk je aan het draagvlak op de verschillende niveaus. Elke medewerker heeft zijn eigen rol en taak binnen het veranderingsproces. Een goede samenwerking en vlotte communicatie bevorderen het draagvlak in de organisatie. Je dient bij meerdere niveaus een draagvlak te creëren;

  • De top van de organisatie  is belangrijk, omdat zij in de eerste plaats het initiatief nemen om te kiezen voor competentiemanagement. Werkgevers geloven in hun medewerkers en scheppen ruimte voor groei en ontwikkeling. De organisatie zorgt voor de voorwaarden om medewerkers 'goestingte laten hebben.

  • De medewerkers  zijn cruciaal omdat zij mee inhoud geven aan het competentiemanagement. Medewerkers zijn geprikkeld om hun schouders onder de doelstellingen van de organisatie te zetten en bereid hun competenties en talenten te gebruiken en te ontwikkelen.

  • Het draagvlak bij de tussenpersonen  (leidinggevenden) is essentieel omdat zij de vertaling maken van het competentiemanagement van de werkvloer (basis) naar de directie (top) en andersom. 

  • Daarnaast zijn er vaak één of meerdere trekkers nodig om het proces levendig te houden. De trekkers kunnen bijvoorbeeld waken over de doelgerichtheid van het competentiemanagement door na te gaan of er in de richting van de vooropgestelde doelstelling wordt gewerkt. Ook de vakbondsafgevaardigde kan een rol spelen bij het creëren van draagvlak.

De betrokkenheid van alle medewerkers op alle niveaus is noodzakelijk om te spreken van een doorleefd en diepgaand competentiemanagement. Zowel de directie, de direct leidinggevenden als de medewerkers moeten voldoende betrokken zijn bij alle fases van het proces. Hoe betrek je de verschillende functies bij de verschillende stadia?

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77