Over dit project

Wie zijn wij? - Competentiemanagement

Wie zijn wij? 

 

Deze website is een initiatief van VIVO vzw. De aanleiding hiervoor was het project 'Competent van kop tot teen!', ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

VIVO vzw is een organisatie die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. Wij bevorderen van tewerkstelling, vorming en opleiding in de socialprofitsector.

VLAB vzw is de Vlaamse werkgeversfederatie van de Beschutte Werkplaatsen.  

De socialprofit-sector omvat een waaier aan organisaties en instellingen. Denk maar aan ziekenhuizen, rusthuizen, niet-gouvernementele organisaties, kinderdagverblijven, instellingen voor mensen met een handicap, thuishulp of jeugdbewegingen.

Het project 'competent van top tot teen'

 

VIVO vzw werkte van 2008 tot 2010 rond competentiemanagement via het ESF-project "Competent van kop tot teen!" met VLAB vzw als partner. De bedoeling was het competentiemanagement in de social profit te ondersteunen en versterken.

De eindproducten van dit project:

 

 

 

 

 

 

 

Een visie voor de social profit

Om het competentiemanagement in de social profit daadwerkelijk te versterken, is een duidelijk idee over wat competentiemanagement in onze sector kan betekenen, nodig.Daarom werkten we een visie op competentiemanagement in de social profit uit. Samen met een stuurgroep van experts uit het werkveld en op het vlak van competentiebeleid schetsten we in onze visietekst een realistisch beeld van de waarde die competentiemanagement voor onze sector

De sectorfoto

 

Door dit project kregen we zicht op hoeveel socialprofitorganisaties met competentiemanagement bezig zijn en hoe ze dit aanpakken. We bevroegen in 2008 en 2009 de sector. We peilden naar ervaringen, instrumenten en methodieken en noden rond competentiebeleid. Ten slotte peilden we of het competentiebeleid geïntegreerd is in het totale beleid van de organisatie.

Maar liefst 664 organisaties (15% van de gehele sector) vulden de vragenlijst in. Hun gegevens vormen de basis van een eerste deel van de sectorfoto.

Uit de sectorfoto bleek dat vele organisaties uit de social profit al jaren werken met competenties. Door een kwalitatieve analyse verzamelden we praktijkverhalen en nuttige instrumenten. Alle verhalen vind je hier.

 

Expertise over competentiemanagement

 

Om meer expertise te verzamelen rond competentiemanagement en om  organisaties te ondersteunen, werd met proefprojecten gewerkt. We ondersteunde 40 organisaties gedurende 10 maanden bij het opstarten of verder uitwerken van (een onderdeel van) competentiemanagement.

 

Het drie dimensie model

 

Doorheen het project en via de proefprojecten en ervaringsorganisaties hebben we een heleboel kennis, instrumenten en goede voorbeelden over competentiemanagement verkregen.Het is niet altijd eenvoudig om je een weg doorheen alle beschikbare informatie over dit thema te banen. Daarom ontwikkelden we het drie dimensie model. Dit theoretisch model situeert competentiemanagement als veranderingsproces op drie pijlers. Aan de hand van de drie dimensies kan de overvloed aan informatie, instrumenten en voorbeelden over competentiemanagement overzichtelijk worden ingedeeld. 

 

Deze website 

Deze website komt voort uit het project 'Competent van kop tot teen!'. We hopen dat ze, als verzamelpunt van kennis, instrumenten en voorbeelden over competentiemanagement, veelvuldig en blijvend zal bezocht worden door social profit organisaties die gebeten zijn door competenties. We wensen je alvast veel succes in je zoektocht!


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77