Draagvlak en doelgerichtheid

Draagvlak en doelgerichtheid zijn de bodem waarop het hele competentiemanagement gebaseerd is. Als er een draagvlak is, zijn alle medewerkers overtuigd dat investeren in hun competenties zowel voor henzelf als voor de organisatie voordelig is. Dit betekent ook dat men daadwerkelijk aan de slag gaat met competenties en dat competentiemanagement een doorleefde manier van werken wordt in de organisatie. 

Competentiemanagement staat of valt met de mate dat er een draagvlak bestaat voor het werken met competenties. Zoals elke verandering vraagt dit de nodige tijd en investeringen.
Hier vind je alvast een aantal tips om draagvlak te creëren!

Een draagvlak bij de top van de organisatie is belangrijk, omdat zij in de eerste plaats het initiatief nemen om te kiezen voor competentiemanagement. Werkgevers geloven in hun medewerkers en scheppen ruimte voor groei en ontwikkeling. De organisatie zorgt voor de voorwaarden om medewerkers ten volle goesting te laten hebben.

Daarnaast is het draagvlak bij de medewerkers cruciaal omdat zij mee inhoud geven aan het competentiemanagement. Medewerkers zijn geprikkeld om hun schouders onder de doelstellingen van de organisatie te zetten en bereid hun competenties en talenten te gebruiken en te ontwikkelen.

Het draagvlak bij de tussenpersonen (leidinggevenden) is essentieel omdat zij de vertaling maken van het competentiemanagement van de werkvloer (basis) naar de directie (top) en andersom. 

Vaak zijn één of meerdere trekkers nodig om het proces levendig te houden. De trekkers kunnen bijvoorbeeld waken over de doelgerichtheid van het competentiemanagement door na te gaan of er in de richting van de vooropgestelde doelstelling wordt gewerkt.  

Door iedereen in de organisatie te betrekken bij het competentiemanagement, werk je aan het draagvlak op de verschillende niveaus. Elke medewerker heeft zijn eigen rol en taak binnen het veranderingsproces. Een goede samenwerking en vlotte communicatie bevorderen het draagvlak in de organisatie. Een heldere communicatie zorgt er ook voor dat de doelstellingen voor iedereen duidelijk zijn.

Welke rol speelt de vakbondsafgevaardigde? Vind het antwoord hier.

Meer over 'draagvlak en doelgerichtheid'Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77