De Molenketjes wakkert het vuur aan bij hun medewerkersDe Molenketjes bestaat sinds 2015. Toen werden de Nederlandstalige gemeentelijke kinderopvanginitiatieven van Molenbeek in een vzw gegoten. Hét moment om met een beleid rond competenties en talenten aan de slag te gaan.


Nieuwe structuur, andere werking

Catelijne, coördinator bij De Molenketjes, blikt terug: ‘De nieuwe structuur vroeg om een ander personeelsbeleid. De vraag: ‘Hoe medewerkers meer kansen geven om te groeien?' vormde het vertrekpunt voor het vernieuwde personeelsbeleid.

In het eerste jaar werkten we aan onze missie, visie en competentieprofielen. Hiermee legden we de fundamenten. Het daaropvolgende jaar bouwden we hierop verder met functioneringsgesprekken en pasten we het aanwervingsbeleid aan.

We merkten resultaten. Medewerkers kwamen sneller met ideeën naar voren. Het besef ‘zelf initiatieven nemen mag’ groeide. Deze mentaliteitswijziging deed het idee rijzen dat we medewerkers nog bewuster moeten maken van hun eigen talenten en sterktes. We zochten naar een manier om het vuur in de medewerkers verder aan te wakkeren.

                               


Ook bij de leidinggevenden vroeg de nieuwe structuur om een mentaliteitswijziging Zo werden de 2 leidinggevenden van de kinderdagverblijven elk verantwoordelijk voor 2 initiatieven in plaats van één, waardoor ze niet langer altijd aanwezig kunnen zijn in het opvanginitiatief. Delegeren en verantwoordelijkheid geven aan medewerkers vormden vanaf nu de basis van leiding geven. Niet iedere leidinggevende vond het evident om medewerkers op deze manier aan te sturen. Je moet niet altijd zelf aanwezig zijn of alles zelf doen. Waarom bijvoorbeeld als de elektricien langskomt niet polsen wie deze kan opvangen? Wellicht zit er tussen de kindbegeleiders iemand die thuis al kennis heeft opgedaan rond elektriciteitswerken en samenwerking met vakmannen.


Talenten in kaart brengen

We zijn op eenvoudige manier gestart met het benoemen van ieders talenten. Op de teams werd gewerkt met een mannetje waarbij talenten konden geschreven worden bij hoofd, hart, handen. Dit leverde heel veel op. Van concrete talenten ‘ik kan goed voorlezen’ of ‘ik kan schoonschrift’ tot ruimer geformuleerde kwaliteiten. Voor sommige medewerkers bleek dit makkelijk. Je hebt mensen bij wie een talent er van afspat. Maar de talenten waren niet voor iedereen altijd zo duidelijk. Daarom willen we in de toekomst medewerkers op een meer speelse manier hun talenten laten ontdekken.

                   Talenten reiken verder dan het eigen team

Op de jaarlijkse denkdag stelden leidinggevenden de taken en de talenten van hun team aan elkaar voor. Zo kreeg iedereen een beter beeld van alle talenten die we in huis hebben. Tijdens de speelweken (vakantieopvang) wilde men bijvoorbeeld gezellige hoekjes creëren. Waarom dan geen beroep doen op iemand van de crèches, waar ze hier al ervaring mee hebben?

Op dit moment willen we van start gaan met een soort databank om alle talenten over de deelorganisaties in te brengen. Als de Brede Schoolcoördinator bijvoorbeeld iemand zoekt die kinderen kan schminken op de jaarlijkse Buitenspeeldag, zou die in de toekomst makkelijk moeten kunnen opzoeken wie dat graag doet. Zo kunnen we mensen gericht aanspreken.


Talentwerking ondersteunen

Het werken met talenten is een keuze en als organisatie moeten we ons talentverhaal nog verder schrijven. Als iemand goed gitaar kan spelen, rijst natuurlijk de vraag om ook een gitaar aan te schaffen. Maar hoe financieren we dit, en hoe ver gaan we hier in? Als teams en medewerkers initiatieven opzetten moeten we ze bij de uitwerking nog helpen. Zo organiseerde één van de crèches voor de eerste keer een groot feest voor ouders. Het mee bekijken van wat dit organisatorisch allemaal betekent én het bewaken van wat haalbaar is, was nodig. Maar op deze manier leren medewerkers wat zo een event vraagt en kunnen ze hier volgende keer zelfstandiger mee aan de slag. Het initiatief werd uiteindelijk een echt succes, en werd door de deelnemers gesmaakt.


Tips van Catelijne

  1. Begin klein. Door omstandigheden hebben we de oefening rond talenten niet in de hele werking opgezet. Achteraf gezien is dit goed. We hebben uit onze ervaringen geleerd en hebben nu een beter beeld hoe we dit beter aanpakken in de andere deelwerkingen. 
  2. Op crisismomenten komen de talenten van medewerkers aan de oppervlakte. Op zo’n momenten zie je bijvoorbeeld wie in een team problemen ziet, wie initiatief neemt, wie zijn werkkoffer mee brengt om zelf een klus te klaren, …
  3. Laat je niet tegenhouden door wat moeilijk is. Kijk naar wat wél kan. In de kinderdagverblijven zijn er geen kindvrije uren beschikbaar. Het is dan niet makkelijk om tijd vrij te maken en iets met talenten te doen. Wij stimuleren dat kindbegeleiders op minder drukke momenten ‘kwalitatief’ werk doen en dan bijvoorbeeld een ideetje uitwerken in plaats van wat op te ruimen. We vreesden dat de medewerkers dit zouden ervaren als ‘extra’ werk, maar dit is niet het geval. Zij zijn enthousiast. 
 
De Molenketjes vzw organiseert Nederlandstalige opvang voor kinderen van 0 jaar tot en met het 6e leerjaar in Sint-Jans-Molenbeek. De werking telt vier kinderdagverblijven, een dienst buitenschoolse opvang die zowel jaaropvang als speelweken aanbiedt en het project Brede School Nieuw-Molenbeek.

VIVO sprak met Catelijne Devriendt, sinds 2015 aan de slag als coördinator.  

Terug
  

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77