Werkbare definitie van talent


Een werkbare definitie van talent in de werkomgeving vonden we dankzij Italento: 
“Talenten zijn eigenschappen van een persoon die in de juiste context snel kunnen leiden tot bezieling en duurzame excellente prestaties”
  
  • Eigenschap: talent is het resultaat van een natuurlijk potentieel, gecombineerd met een voldoende stimulerende omgeving waardoor het talent kan groeien. 

  • Talenten zijn eigenschappen die behoren tot een persoon en vertrekken vanuit het individu. Inzetbaarheid ervan in organisaties komt op de 2de plaats. 

  • Talenten komen tot uiting in een bepaalde context. In de werkomgeving gaat het over collega’s, de leidinggevenden, de organisatiestructuur en – cultuur, de inhoud van de job… Je kan, mag en wil er iets mee doen. 

  • Een individu dat een talent in de juiste context gebruikt, heeft een snelle leercurve. Dit wil zeggen dat die persoon weinig tijd moet investeren om een grote hoeveelheid informatie over een onderwerp te verwerken. 

  • Talent is een vermogen dat kan leiden tot prestaties die het verschil maken. Het ontwikkelen en inzetten van talent kan leiden tot herhaalde resultaten, die uitstijgen boven het gemiddelde of minimale dat we van de medewerkers verwachten binnen de werkcontext.Werkbare definitie van talent - Competentiemanagement
 Competentie    Talent
 Gekoppeld aan organisatie/werk             Ruimer dan organisatie/werk: ook in familiale context, vrije tijd
 Aangeleerd  Aangeboren 
 Minder duurzaam: moet je goed onderhouden om te behouden  Duurzaam: leer je niet zomaar af
 Objectief: verbonden met een norm  Affectief: verbonden met motivatie, affectie, passie
 Noodzakelijk om je  gewenste prestaties te behalen  Noodzakelijk om het verschil te maken 
 Leerbaar, mits enige aanleg en inspanning  Zelflerend, als de context het toelaat
 Komt veelvuldig voor  Schaar, komt minder vaak voor 
 De organisatie trekt eraan  Duwt de medewerker en de organisatie vooruit, is zelfsturend
 Eerder extrinsiek  Vooral intrinsiek 
 Georganiseerde basisvoorwaarde  Niet-georganiseerde meerwaarde


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77