Soorten competenties


Binnen een organisatie kan je competenties gebruiken op verschillende niveaus.
Je kan bijvoorbeeld competenties formuleren:

 • voor een organisatie (kerncompetenties),

 • voor een persoon in een bepaalde functie (functiespecifieke competenties),

 • voor een team of afdeling...


Om dit verder te verduidelijken, maakt men vaak nog een onderscheid tussen ‘soorten’ competenties:  Kerncompetenties of generieke competenties


  Dit zijn competenties die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van alle medewerkers in je organisatie, ongeacht de functie, het niveau of de afdeling/dienst.

  Kerncompetenties zijn erg afhankelijk van waar de organisatie voor staat. Ze worden vastgelegd op basis van de strategische doelen van de organisatie en zijn de directe vertaling van de missie en de visie . Ze bepalen waarin de organisatie verschilt van andere organisaties in de sector.

  Voorbeeld: openstaan voor diversiteit, integriteit, deskundigheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn ...

  Meer hierover


  Functiespecifieke of rolgebonden competenties


  Dit zijn competenties die nodig zijn om een bepaalde functie goed uit te oefenen.
  Eenzelfde competentie kan dus een andere invulling of gewicht krijgen voor verschillende functies.
  Je kan ook competenties bundelen voor een functiefamilie vb: publiekswerking, onthaal, administratieve ondersteuning.

  Voorbeeld: bewoners stimuleren tot actief burgerschap, beschikken over adviesvaardigheden, innovaties tot stand brengen …  Individuele of persoonsgebonden competenties


  Persoonsgebonden competenties zijn meestal sociale en persoonlijke houdingen, inzichten en vaardigheden waarover een medewerker beschikt en die hij al dan niet kan inzetten in de uitoefening van zijn job.
  Ze stellen hem in staat om, in verschillende omstandigheden, vlot uitdagingen aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Deze liggen in de lijn van de talenten van medewerkers.

  Voorbeeld: energiek, nieuwsgierig, pragmatisch, sociaalvoelend…  Vaktechnische en gedragsmatige competenties


  In competentiemodellen en/of competentieprofielen vind je vaak een onderscheid tussen vaktechnische en gedragsmatige competenties terug.

  Bij vaktechnische competenties ligt de klemtoon meer op de kennis en de toepassing ervan (inzicht en kunde).

  Voorbeeld: naleven van richtlijnen en procedures, zorg voor het maaltijdgebeuren, voorraad controleren en beheren ....

  Gedragscompetenties stellen de attitudes meer centraal. Het zijn vertalingen van persoonlijke drijfveren en motivatie in gedrag.

  Voorbeeld: klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, leervermogen, sensitiviteit .....  2


  Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
  ESF Een project van VIVO
  Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77