Kerneigenschappen van competenties


Hoe divers de definities ook zijn, onderstaande kenmerken van competenties komen altijd terug.

Competenties zijn:

  • Ondeelbaar: ze vormen een onderling samenhangend, geïntegreerd, geheel van kennis, vaardigheden en attitudes.
  • Contextgebonden: ze kunnen niet los gezien worden van de specifieke situatie of werkcontext waarin ze tot uiting komen.
  • Veranderlijk in de tijd: ze moeten geleerd en onderhouden worden, ze kunnen versterkt worden maar ook achteruit gaan. Hierbij spelen leerbaarheid van de competentie en leerbereidheid van de persoon een rol.
  • Verbonden met activiteiten/taken: ze dragen bij aan het realiseren van een doel, het oplossen van een probleem.
  • Objectief observeerbare eigenschappen: ze worden zichtbaar in het concreet gedrag van de persoon.


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77