Wat zijn competenties?


“Een competentie is de individuele capaciteit om kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete en dagelijkse werksituatie.”

Een competentie wordt zichtbaar in het concrete gedrag van een medewerker.
Onderliggende kennis, vaardigheden en attitudes bepalen dit gedrag.

  • Kennis gaat over weten en inzicht, over wat iemand geleerd heeft over feiten en verhoudingen, technieken en procedures binnen een bepaald domein. Dit kan theoretische of praktische kennis zijn.  
    Voorbeeld: kennis hebben van chronische ziektebeelden, veiligheidsvoorschriften en hygiënenormen kennen, weten welke welke stappen je zet om tot een beleidsplan te komen ….

  • Vaardigheden stellen iemand in staat bepaalde (technische) handelingen correct uit te voeren en het in de praktijk brengen van de kennis die men verworven heeft. Vaardigheden leert men door herhaaldelijke oefening.                                                                                                              
    Voorbeeld: een intramusculaire inspuiting geven, een feedback gesprek voeren, een baby wassen, ...

  • Een attitude is een houding, een denkwijze of opstelling. Attitudes zijn steeds een combinatie van een cognitief aspect (weet hebben van), een actief aspect (iets doen) en een affectief aspect (betrokken zjin). Ze worden mee bepaald door overtuigingen, motivaties, waarden en normen.                                                           
    Voorbeeld: klantgerichtheid, collegialiteit, planmatig werken, stiptheid, ...

Het is belangrijk om het in je organisatie eens te zijn over wat jullie precies verstaan onder de term 'competenties'. Praat erover en zoek een definitie die aansluit bij jouw organisatiecontext en die door iedereen begrepen en gedeeld wordt!Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77