Rol van de vakbondsafgevaardigde

Het is belangrijk dat alle medewerkers op regelmatige tijdstippen geïnformeerd worden over de stand van zaken in verband met het competentiemanagement in de organisatie. Hierin kan de vakbondsafgevaardigde een belangrijke rol spelen.

Een vakbondsvertegenwoordiger kan ook zelf stappen zetten met betrekking tot het competentiemanagement in je organisatie. De vakbondsorganisaties willen er voor zorgen dat alle medewerkers:

  • goed geïnformeerd zijn en vertrouwd raken met het begrip 'competentiemanagement' en de typische managementstaal rond competentiemanagement
  • voorbereid zijn op de implementatie van competentiemanagement in de organisatie
  • competentiemanagement ter sprake kunnen brengen op de juiste overlegkanalen
  • een standpunt kunnen innemen met betrekkking tot wat er in de organisatie gebeurt rond competentiemanagement
  • ondersteund worden in de syndicale actie omtrent competentiemanagement door tips en concrete actiepunten aan te bieden
Competentiemanagement dat goed loopt en waarvoor er een breed draagvlak bestaat, leidt tot een win-win situatie voor de organisatie én voor alle medewerkers. De vakbondsafvaardiging kan een grote bijdrage leveren om deze win-win situatie te bereiken.

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77