Kerncompetenties

Wat zijn kerncompetenties?


Kerncompetenties zijn competenties die men verwacht van alle medewerkers, ongeacht hun functie. Kerncompetenties zijn afhankelijk van waar de organisatie voor wil staan. Ze zijn vaak de directe vertaling van de missie en de visie van de organisatie. Ze bepalen waarin een organisatie verschilt van andere organisaties in de sector. Bv. respect, openheid, authenticiteit, cliëntgerichtheid.

Wie legt de kerncompetenties vast?


Het is belangrijk stil te staan bij de vraag welke actoren actief betrokken worden bij het proces om de organisatiewaarden te formuleren . De waarden hebben namelijk een impact op alle betrokkenen: medewerkers, leidinggevenden, klanten, ...

Peter Senge ziet vijf manieren om te bouwen aan een gemeenschappelijke waardenset:

  1. een organisatie kan de waarden vertellen. Dit betekent dat de waarden van bovenuit worden vastgelegd en meegedeeld aan alle medewerkers. Dat kan aan de hand van posters en slogans. De medewerker kan er enthousiast in meegaan of zijn engagement naar de organisatie in vraag stellen.

  2. een organisatie kan de waarden verkopen. De top maakt de waarden aantrekkelijk voor de medewerkers. Het initiatief om op de kar te springen ligt hier bij de medewerker. Als dit goed wordt aangepakt, resulteert dit in een échte 'ja'.

  3. een organisatie kan een strategie van testen aanwenden. Een werkgroep of de top gaat in een grondige voorbereiding na wat de medewerkers aanspreekt in de waarden en wat niet. Nadien gaan ze in dialoog met de medewerkers. Op deze manier kunnen de medewerkers zich de waarden op een interactieve manier eigen maken.

  4. een organisatie kan zijn medewerkers en klanten raadplegen. Bij deze manier van werken is het heel belangrijk dat men goed communiceert over de context, de opzet en de werkwijze. Dat kan bijvoorbeeld met focusgroepen, interviews of bevragingen.

  5. waarden kunnen ook samen gecreëerd worden. Bij deze manier van werken, gaan medewerkers in gesprek en reflecteren ze over de waarden. Het is een heel arbeidsintensief proces, waarbij mensen de waarden concreet maken door de relatie te leggen met hun eigen werk. Het voordeel van deze manier van werken is dat de waarden zo doorleefd worden.


Hoeveel kerncompetenties bepalen?


Het aantal waarden die opgenomen worden, zijn meestal beperkt tot 4 à 6. Belangrijk is dat het overzichtelijk blijft en dat medewerkers de waarden kunnen onthouden. Overdaad schaadt.

Waarom kerncompetenties vastleggen?


Als je ervoor kiest om de kerncompetenties van je organisatie te bepalen, creëer je verbondenheid tussen alle medewerkers van de organisatie. De gemeenschappelijke basis in de organisatie wordt benoemd in de kerncompetenties.

Door de kerncompetenties vast te leggen, worden de missie en visie van de organisatie strategisch verankerd. Kerncompetenties zijn immers de concretisering van de organisatie-identiteit en de organisatiedoelstellingen.

Wanneer je de kerncompetenties vervolgens omzet in gedragsindicatoren vertaal je de missie en visie van de organisatie naar verwachtingen in termen van concreet gedrag. Het gedrag van individuele medewerkers kan op die manier gekoppeld worden aan de missie en doelstellingen van de organisatie.

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77