Leren en opleiding

 
Onze samenleving schreeuwt het van de daken: werknemers moeten een leven lang leren. Ook in de social profit merken we steeds hogere verwachtingen wat betreft efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening. Er worden extra eisen gesteld aan de competenties van de werknemers.

Leren en opleiding is voor organisaties een hefboom tot kwaliteit en innovatie. Daarbij is het belangrijk om tot een dialoog en constructieve samenwerking te komen tussen de werkgever en de medewerkers. Leren en ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Competentiemanagement helpt:
  • om de competenties van medewerkers af te stemmen op de interne en externe ontwikkelingen in de organisatie en zo de missie en doelstellingen te helpen verwezenlijken.

  • om de inzetbaarheid van medewerkers doorheen hun loopbaan te bevorderen door het ontwikkelen en waarderen van hun sterkten en het compenseren van eventuele tekorten.


Een kwalitatief leer-en opleidingsbeleid: fundamenteel binnen uw competentiemanagement


  • Een leer-en opleidingsbeleid systematiseert de contouren waarin competenties van medewerkers worden ontwikkeld. Het is een belangrijk instrument om deze ontwikkeling vorm te geven en ruimte te bieden aan het waarderen en stimuleren van datgene waar medewerkers goed in zijn.

  • Werken met competenties is op zich ook een instrument voor ontwikkeling. Het kan je helpen een efficiënt en effectief vormingsbeleid op te zetten. In kaart brengen van de competenties van je medewerkers, teams en organisatie legt zeer duidelijk de te ontwikkelen punten bloot  en geeft inzicht in de sterke punten en complementariteit van individuen. Het helpt bij het samenstellen van evenwichtige teams, zodat de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt, maar ook de juiste taken/opdrachten/verantwoordelijkheden aan de juiste persoon worden toebedeeld.

     De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per persoon. Daarnaast spreekt het ook voor zich dat kennis en vaardigheden gemakkelijker te ontwikkelen zijn dan attitudes. 

Zoek bij het ontwikkelen van competenties ook naar de meest geschikte leervorm.  Leren en ontwikkelen gebeurt immers door meer dan de klassieke formele vormen van vorming, training en opleiding.

Zicht krijgen op de ontwikkelbaarheid van competenties? 

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77