Draagvlak bij de medewerkers

Bij competentiemanagement gaat het om de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers in de organisatie. De medewerkers vormen het menselijk kapitaal van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat zij mee kunnen nadenken over het competentiemanagement en kunnen meewerken aan de implementatie ervan. 


De medewerkers geven inhoud aan competentiemanagement


De betrokkenheid van alle medewerkers op alle niveaus is noodzakelijk om te spreken van een doorleefd en diepgaand competentiemanagement. Medewerkers geven inhoud aan de anders 'lege' competentiebegrippen. Zij zetten de organisatievisie in hun dagelijkse werk om in de praktijk. Bijvoorbeeld 'klantvriendelijkheid' als kerncompetentie krijgt pas écht betekenis als alle medewerkers hetzelfde onder deze competentie verstaan en er ook naar handelen, door bijvoorbeeld vriendelijk en geduldig om te gaan met alle patiënten, familie, bezoekers, ...

Medewerkers kunnen in verschillende fasen betrokken worden. Bijvoorbeeld bij de selectie van kerncompetenties van de organisatie, bij het opstellen van een competentieprofiel, bij het bepalen van gedragsindicatoren, bij het uitwerken van procedures en processen,...

Medewerkers kunnen op verschillende manieren betrokken worden. Ze kunnen zich vrijwillig opgeven om mee te werken in een werkgroep of men kan medewerkers vragen om, op basis van hun specifieke functie, deel te nemen aan een representatieve werkgroep (vb. bij het uitwerken van een concreet competentieprofiel ). Medewerkers kunnen ook zetelen in een 'stuurgroep' die het gehele proces bewaakt, waarbij zij bijdragen aan de concrete vertaling van het competentiemanagement naar hun collega's toe, meehelpen om om hen te informeren,...

Rol van de vakbondsafgevaardigde


Het is belangrijk dat alle medewerkers op regelmatige tijdstippen geïnformeerd worden over de stand van zaken in verband met het competentiemanagement in de organisatie. Hierin kan de vakbondsafgevaardigde een belangrijke rol spelen. De vakbondsafgevaardigde werkt ondersteunend naar de medewerkers toe en verdedigt hun belangen met betrekking tot het competentiemanagement door te bemiddelen met de top van de organisatie.

Je kan als medewerker (militant) ook zelf stappen zetten met betrekking tot het competentiemanagement in je organisatie. De vakbondsorganisaties willen ervoor zorgen dat alle medewerkers: 
•goed geïnformeerd zijn en vertrouwd raken met het begrip 'competentiemanagement' en de typische managementstaal rond competentiemanagement 
•voorbereid zijn op de implementatie van competentiemanagement in de organisatie 
•competentiemanagement ter sprake kunnen brengen op de juiste overlegkanalen 
•een standpunt kunnen innemen met betrekkking tot wat er in de organisatie gebeurt rond competentiemanagement 
•ondersteund worden in de syndicale actie omtrent competentiemanagement door tips en concrete actiepunten aan te bieden 

Competentiemanagement dat goed loopt en waarvoor er een breed draagvlak bestaat, leidt tot een win-win situatie voor de organisatie én voor alle medewerkers. De vakbondsafvaardiging kan een grote bijdrage leveren om deze win-win situatie te bereiken.

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77