Competent van kop tot teen!

Competentiemanagement in de social profit!

Zoeken in competentiemanagement

Competentietaal

VOORBEELDEN INSTRUMENTEN

Wat is een competentietaal?

Een van de voordelen om met competenties te werken, is dat men een gemeenschappelijke taal creŽert in de organisatie. Competenties kunnen omschreven worden in een definitie. Op die manier verstaat iedereen hetzelfde onder een bepaalde competentie, over alle functies heen, los van de verschillende niveaus in de organisatie.

Het is mogelijk definities van competenties te verduidelijken door deze verder te verfijnen in gedragsindicatoren. Dit zijn concrete gedragingen waaruit blijkt dat iemand de betreffende competentie bezit.

Doordat men duidelijke, objectief waarneembare gedragsindicatoren vastlegt per competentie, kan het functioneren van medewerkers beter geobserveerd worden. De terugkoppeling door de leidinggevende aan de medewerker over zijn functioneren wordt ook eenvoudiger. Hierdoor kan op een objectieve manier de match tussen organisatie en medewerker gemaakt worden.

Het is belangrijk de medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van deze competentietaal. Doordat zij de inhoud mee bepalen, creŽer je op die manier een draagvlak bij de medewerkers.

Waarom een gemeenschappelijke competentietaal ?

Door de gemeenschappelijke (competentie)taal:


VOORBEELDEN

Competentiemodel van de federale overheid: Van aanwerving tot vertrek moet iedere medewerker van de federale administratie zijn competenties inzetten en verder ontwikkelen. In de dagelijkse taken, in het kader van de ontwikkelcirkels, wanneer men zich kandidaat stelt voor een andere functie binnen de federale overheidsdienstenÖ moet men weten wat verwacht wordt voor een bepaalde functie. Om er zeker van te zijn dat de medewerker en zijn organisatie in die omstandigheden dezelfde taal spreken werd een 'competentiemodel' uitgewerkt.

Het competentiespel 'Competenties in kaart' is gebaseerd op het door Wivo (HR dienstverlener voor de overheid) ontwikkeld competentiemodel. Met dit competentiespel brengt u op een creatieve wijze competenties in kaart. Personeelsverantwoordelijken, leidinggevenden ťn medewerkers vinden zo sleutels om competenties op een toegankelijke manier te vertalen naar de praktijk van elke dag.

Schouten en Nelissen ontwikkelden een competentiemodel met 44 gedragsmatige competenties. Hieraan koppelden ze een meetinstrument: de 'Competentiescan'. De scan maakt inzichtelijk hoe je scoort op de voor uw functie essentiŽle competenties. Daarnaast krijg je per competentie informatie over de ontwikkelbaarheid van de competentie, ontwikkeltips, coachingtips (voor coaches en managers), boeken en trainingen. Alle competenties zijn voorzien van een korte definitie, gedragsvoorbeelden en ontwikkelingstips. Deze informatie is ook gebundeld in een handige waaier, bestaande uit 50 kaarten.

Competentiewoordenboeken:

- Borgerstein vzw (gehandicapten- en ouderenzorg)
- Napoleon Revised (voor lager geschoolden)
- Iedereen competent (Gedragsmatig competentiewoordenboek voor kortgeschoolden)
- Federale overheid
- Competentieset
- Vlaamse Overheid

-Competentiewoordenboek Vlaamse federatie voor beschutte werkplaatsen (competenties voor doelgroepwerknemers in een beschutte werkplaats)

Het belang van een gemeenschappelijke competentietaal voor Hupsakee vzw, een netwerk van kinderdagverblijven.

Een gemeenschappelijke competentietaal maakt het mogelijk om competenties objectief te scoren bij Integratieproject Welzijn en Werkgelegenheid.

INSTRUMENTEN

Om gedragsindicatoren bij een specifieke competentie X te bepalen, kan men zich de vraag stellen: "Hoe zie/ruik/voel/proef/ervaar je dat een collega competentie X gebruikt?"

Comet, de toolkit voor het maken van competentiekaarten als basis voor competentiegericht onderwijs.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player