Nieuwe medewerkers: 3, 2, 1, START


Blijdorp vzw brengt zijn nieuwe medewerkers samen aan de start. Tijdens een startdag maken nieuwe medewerkers kennis met verschillende aspecten van de organisatie en krijgen ze duiding bij een aantal beleids:
  • Wat is de visie en missie van Blijdorp?
  • Welke waarden en normen hanteren we binnen de organisatie?
  • Wie zijn onze gebruikers? Wie zijn de ouders? Hoe gaan we met hen om?
  • Waaruit bestaat het medewerkersbeleid? Wat is er opgenomen in het VTO-beleid?
  • Waar komen de middelen van? Hoe gaan we met deze middelen om?
  • Veiligheid: de wettelijke voorwaarden


De startdag is er voor iedereen

Deze dag staat open voor alle nieuwe medewerkers. Ook medewerkers met een tijdelijk contract krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. We zien deze startdag als een recht voor iedere nieuwe medewerker.

In de toekomst willen we deze dag openstellen voor vrijwilligers omdat het voor hen ook belangrijk is dat zij mee zijn met de werking van Blijdorp. 

De meerwaarde van een startdag?

Een groot pluspunt dat we alle nieuwe medewerkers tegelijk samenbrengen”. Aan het woord is Anja Colman, stafmedewerker HRM bij Blijdorp. Iedereen ontvangt zo dezelfde en volledige informatie. Er valt dus niemand uit de boot.

Voor deze dag werkten we een standaardprogramma uit waardoor we steeds dezelfde info aanreiken. Als organisatie vinden we het een must dat alle medewerkers, of het nu een begeleider, een logistiek hulp of een kok is dezelfde waarden en richtlijnen hanteren. Een kok komt ook in contact met cliënten en ouders en moet op eenzelfde manier met hen omgaan als een begeleider of iemand uit de ondersteunende diensten.

De mix aan functies is een verrijking. Deelnemers leren elkaar kennen en leggen contacten over de teams en afdelingen heen. Ze kijken over het muurtje en krijgen zo een breder beeld van de organisatie en de verschillende functies binnen de organisatie. Toch vormt zo een heterogene groep ook een uitdaging. De moeilijkheid zit hem erin om info aan te reiken die voor iedereen waardevol en uitgebreid genoeg is.


De praktische kant

De startdag organiseren we iedere drie maanden zodat nieuwe medewerkers deze zo snel mogelijk kunnen volgen.

Verschillende medewerkers geven dit moment mee vorm. De directie geeft steeds de toelichting over de visie, de missie en de waarden en normen. Eén van de orthopedagogen geeft meer uitleg over de gebruiker en vanuit HR nemen we de andere thema’s op ons.

Iedere deelnemer ontvangt steeds een uitnodiging . We vragen hen ook om de website op voorhand door te nemen want tijdens de dag gaan we met hun bevindingen aan de slag.En de verdere onthaalperiode?

De startdag is een echte kennismaking met de organisatie. De verdere inwerking gebeurt door de teamleider en de peter of meter . Net zoals de meeste organisaties maken wij gebruik van de ‘onthaal-klassiekers’. Iedere nieuwe medewerker ontvangt bij aanwerving een groeimap . De teamleiders en peter of meter kunnen terugvallen op een onthaalchecklist en –fiche. Deze beschrijven de verschillende elementen die aan bod komen tijdens een inwerkperiode en helpen de teamleiders en peters of meters te garanderen dat alle info meegegeven is.

Tot slot leggen we ook de link met het VTO-beleid. Binnen Blijdorp werken we met een modulair VTO-aanbod. De modules zijn ingedeeld in opleidingen voor tijdens het inwerkingstraject en vormingen bij verdere doorstroom. In samenspraak met het diensthoofd of de teamleider en in functie van de inhoudelijke inwerking kan men kiezen uit verschillende VTO-modules. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan een kijkje naar dit praktijkverhaal.

 

Blijdorp vzw is een dienstverleningscentrum voor kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking in Dendermonde.

VIVO vzw sprak met Anja Colman, stafmedewerker HRM bij Blijdorp vzw. 


Terug

 


 


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77