Missie, visie en strategie

Wat zijn een missie, visie en strategie? 


In haar missie definieert de organisatie haar bestaansgrond, haar waarden en identiteit, terwijl de visie een blik werpt op de toekomst en de gewenste situatie op lange termijn beschrijft. De strategie verduidelijkt hoe het toekomstbeeld, dat in de visie staat beschreven, bereikt zal worden. 

Waarom vertrekken vanuit de missie en visie van de organisatie?


Organisaties die starten met competentiemanagement willen gerichter investeren in de toekomst van de organisatie en de ontwikkeling van de mensen die er werken. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat je weet waar je als organisatie naartoe wil. Dit vraagt om het concretiseren van de visie en missie van de organisatie waarna deze vertaald worden naar strategieën en concrete acties.

Instrumenten


Opdat je visie gedragen zou zijn, is het belangrijk verschillende werknemers te betrekken bij het ontwikkelen ervan. Er bestaan verschillende instrumenten om in groep ideeën te formuleren en tot een consensus te komen.

Brainstormen


Door te brainstormen over de toekomst van de organisatie komen nieuwe ideeën aan het licht. Het doel van deze methodiek is om creatief te kijken naar de huidige situatie en nieuwe inzichten en ideeën te ontwikkelen voor de toekomst. Hier vind je de belangrijkste stappen en spelregels van een professionele brainstormsessie terug. Of misschien is de omgekeerde brainstormmethode wel iets voor uw organisatie?

Tip: Wees voldoende helder bij de formulering van de visie en missie, door je doelen zo concreet mogelijk voor ogen te houden. Vermijd algemene en vage containerbegrippen. Zeg wat je bedoelt in spreektaal. Het zorgt ervoor dat men geen eigen invulling aan de visie geeft, maar dat ze voor iedereen hetzelfde betekent. 

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77