Competent van kop tot teen!

Competentiemanagement in de social profit!

Zoeken in competentiemanagement

Voordelen van competentiemanagement

Competentiemanagement is een evenwichtsoefening tussen organisatiedoelstellingen en doelstellingen van de medewerkers. De bedoeling is te zoeken naar een win-win situatie waarbij beiden in evenwicht zijn. Dit zal in de ene organisatie eenvoudiger te bereiken zijn dan in een andere.

Een goed beeld van de mogelijke voordelen van competentiemanagement voor de organisatie ťn de werknemer kan je helpen om zicht te krijgen op de redenen waarom jouw organisatie voor competentiemanagement kiest.


De win-win van competentiemanagement

Enerzijds creŽert de organisatie met competentiemanagement een leeromgeving voor haar medewerkers waarin zij hun competenties voortdurend kunnen versterken en uitbreiden. Door medewerkers kansen te geven om hun kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, krijgt de organisatie breder inzetbare en meer gemotiveerde medewerkers.
Het competentiemanagement speelt zo in op de toegenomen verwachtingen van mensen om zich doorheen hun loopbaan en binnen de organisatie te kunnen ontplooien en niet alleen verticaal via de hiŽrarchische ladder door te groeien. Het zorgt ook dat medewerkers meer en beter gewaardeerd worden voor de geleverde inzet en prestaties in het werkveld.

Anderzijds helpen medewerkers op hun beurt mee aan de realisatie van de organisatievisie en doelstellingen. Via het versterken van de juiste competenties, kunnen de medewerkers hun taken steeds efficiŽnter uitvoeren en dragen zij bij aan het strategisch beleid van de organisatie. Doorheen het ontwikkelen en inzetten van hun competenties werken medewerkers dus mee aan de toekomst van hun organisatie.


De voordelen van competentiemanagement

De voordelen van competentiemanagement kunnen worden ingedeeld in voordelen voor:


Voordelen voor de organisatie

Competentiemanagement is een goede basis voor een meer systematische en gestructureerde aanpak van het personeelsbeleid, omdat competenties de rode draad vormen doorheen alle HR-processen.

Competentiemanagement dwingt de organisatie ook tot nadenken over prioriteiten en het maken van keuzes. Het geeft een duidelijke richting aan de doelstellingen van de organisatie en de gevraagde competenties van medewerkers. En dit voor de hele organisatie en in alle fasen van het personeelsbeleid.

Bij competentiemanagement vertaalt de organisatie haar beleid en strategie naar kerncompetenties van de organisatie. Deze zijn de leidraad voor het bepalen van de competentieprofielen, wat zorgt voor een borgend effect van de organisatievisie.

Door samen te werken aan de inhoud van competenties, ontstaat er een doorleefd inzicht in de competentieprofielen (per functie, per team, individueel,...). Dit helpt medewerkers hun inzet beter te richten en zelfstandiger te functioneren en het verbetert zo de resultaatgerichtheid van medewerkers.

Competentiemanagament laat toe om op organisatieniveau snel en efficiŽnt te bepalen welke competenties ontwikkeld of versterkt moeten worden en hierop gepast in te spelen.

Voordelen voor de medewerker

Een goed competentiemanagement stimuleert de doorgroeimogelijkheden, leer- en ontwikkelingskansen van medewerkers. Dit zorgt voor meer gemotiveerde medewerkers die breder inzetbaar zijn. Het versterkt bovendien de positie van elke medewerker op de arbeidsmarkt.

Een goed competentiemanagementbeleid impliceert doelgerichte coaching van medewerkers op basis van competenties (bijvoorbeeld aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen). Hierdoor kunnen persoonlijke verbetertrajecten worden opgezet en gerealiseerd, verkrijgen de medewerkers inzicht in het niveau van hun respectievelijk aanwezige en gewenste competenties en dus in hun eigen functioneren.

Een eenduidige competentietaal biedt de medewerker houvast en helderheid over de verwachtingen van de organisatie, waardoor de communicatie tussen medewerker en management efficiŽnter verloopt zowel op de werkplek als in personeelsgesprekken.

Gezamenlijke voordelen

Via competentiemanagement kunnen de ontwikkelingsdoelen van werknemers en organisatiedoelstellingen beter op elkaar worden afgestemd.

De aanwezige competenties worden geŽxpliciteerd en bespreekbaar gemaakt. Dit stimuleert de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers over het functioneren van mensen.

Competentiedenken omvat ook diversiteitsdenken. Zeker in organisaties die met kansengroepen werken, zet het aan om los te komen van stereotiepe kenmerken die vaak aan bepaalde doelgroepen worden toegeschreven. Er wordt vertrokken van competenties van mensen in plaats van te focussen op tekortkomingen of vooroordelen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player