Voordelen voor de organisatie

  • Competentiemanagement doet nadenken over organisatiedoelstellingen en prioriteiten, over je missie, visie en strategie. Het doet je nadenken over waar je staat en waar je naartoe wil.

  • Het geeft inzicht in welke medewerkers elkaar aanvullen op de vereiste competenties, hoe teamvorming kan plaatsvinden en hoe medewerkers van elkaar kunnen leren.

  • Het inzicht in wat aanwezig is in de organisatie levert belangrijke strategische sturingsinformatie en draagt bij aan meer effectieve en kostenbesparende ontwikkelingsprogramma's.

  • Competentiemanagement geeft een helder beeld van het aanwezige potentieel dat hierdoor ook beter ingezet kan worden. Het draagt er toe bij dat de juiste mensen op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn. Je weet wat je medewerkers waard zijn.

  • Het is een goede basis voor een meer systematische, gestructureerde en efficiënte aanpak van het HR beleid. Competenties vormen de rode draad en zorgen voor de onderlinge samenhang van de verschillende HR processen. HR wordt sterker gekoppeld aan het strategisch beleid van de organisatie.

  • Competentiemanagement slaat een brug tussen de missie, visie en strategie van je organisatie enerzijds, en de competenties die nodig zijn anderzijds. Door de competenties van je medewerkers efficiënt in te zetten en verder te ontwikkelen, verhoogt de kans om de doelstellingen te realiseren. Je krijgt ook vlugger zicht op welke competenties hiervoor ontwikkeld of versterkt moeten worden.

  • Competentiemanagement zorgt voor een borgend effect van de organisatievisie en –missie, via de vertaling ervan in kerncompetenties en competentieprofielen.


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77