Ga voluit voor een interactief en democratisch proces


Een verandering zal het meest succesvol zijn als ze geïnspireerd wordt vanuit verschillende hoeken en perspectieven van de organisatie; met andere woorden wanneer zoveel mogelijk medewerkers eraan meewerken. Betrek je medewerkers zo vroeg mogelijk in het proces bij de uitwerking en implementatie want zij bepalen mee het welslagen. 

  • Is de organisatie bereid alle “stakeholders” te betrekken

  • Hoe wordt competentiemanagement geïntroduceerd in de organisatie? Communiceer veelvuldig over het doel en de relevantie van deze verandering.

  • Op welke manier wil de organisatie investeren in overleg en participatie? Denk aan werkgroepen, brainstormsessies, een visie- en missie-dag, bevragingen van medewerkers, interne nieuwsflash ….

  • Neem je in je implementatieplan een aantal communicatielijnen en overlegkanalen op?

  • Bij veranderingen duiken er vaak weerstanden op. Hoe wil de organisatie hiermee omgaan?

  • Is de organisatie bereid om tijd en middelen te investeren in het creëren van draagvlak?


Wees geloofwaardig: Zeg wat je gaat doen, maar doe ook wat je zegt.


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77