Gezamenlijke voordelen

  • Competentie- en talentmanagement zijn sleutels voor werkbaar werk
  • Door met elkaar in dialoog te gaan over (kern)competenties, groeien organisatie en werknemers naar elkaar toe.

  • Het zorgt voor een betere afstemming tussen de ontwikkelingsdoelen van medewerkers en de organisatiedoelstellingen.

  • Competentiemanagement zorgt voor een eenduidige ‘taal’ in termen van competenties en concreet gedrag. De aanwezige competenties worden geëxpliciteerd en bespreekbaar gemaakt. Dit stimuleert de dialoog tussen medewerker en en leidinggevenden over vereisten, verwachtingen, functioneren en prestaties. Competentiemanagement creëert transparantie.

  • Competentiemanagement kan een hefboom zijn voor het diversiteitsbeleid in je organisatie. Werken met en in diversiteit triggert het werken met competenties. Werken met competenties is op zijn beurt essentieel om diversiteit in een organisatie binnen te brengen en succesvol te behouden. De meerwaarde zit in de objectievere kijk op sollicitanten en medewerkers, en op hun inzetbaarheid in je organisatie. Competenties en talenten van mensen vormen het uitgangspunt, wars van mogelijke vooroordelen.


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77