Een strategische keuze

De term ‘management’ duidt erop dat de inspanningen/activiteiten gecoördineerd en gestuurd worden in de richting van de organisatiedoelen. Dit maakt van competentiemanagement een strategisch instrument. 

Bij de opstart ervan is een bewuste keuze van de top van de organisatie nodig. Zij dienen immers de richting aan te geven waarin men wil werken, vertrekkende vanuit de visie en missie. Zo maak je van competentiemanagement een doelgericht proces.

Het betrekken van de medewerkers en direct leidinggevenden bij de uitwerking is echter cruciaal om van competentiemanagement een doorleefd en een succesvol proces te maken. Een open en heldere communicatie over zowel de doelstellingen, als het plan van aanpak, en de voor- en nadelen , zijn nodig om een sterk draagvlak voor het beleid tot stand te brengen.Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77