Een procesmatige keuze

Invoeren van competentiemanagement is invoeren van een veranderingsproces en is een interactief proces. Het zal dan ook noodzakelijkerwijze een processie van Echternach zijn: twee stappen vooruit en één achteruit, af en toe stilstaan, zich opnieuw oriënteren en het achterliggende herzien.

Het eindigt ook niet van zodra competentiemanagement in je organisatie is geïmplementeerd. Je moet er blijvend tijd en middelen in investeren. Doelstellingen, processen en instrumenten van het competentiemanagement moeten regelmatig worden opgevolgd, geëvalueerd of bijgestuurd. Competentiemanagement groeit en evolueert mee met de organisatie.

Het procesmatige zorgt er voor dat alle betrokkenen zich verdiepen in het verhaal. Dit zorgt voor een quick win: kennis- en draagvlakcreatie.

Dus, begin ermee en geniet af en toe van wat met iedere stap bereikt werd. Zo komt er ruimte om te ontdekken wat de beste volgende stap is. 

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77