Wie ontwikkelt de visie?

De top van de organisatie neemt vaak het initiatief om de visie te ontwikkelen of te verfijnen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk (een groep) medewerkers hierbij te betrekken. Je kan een werkgroep oprichten met directieleden en stafleden, of je kan werken met een representatieve groep van medewerkers uit alle niveaus van de organisatie.

Het ontwikkelen van een visie met een groep is niet eenvoudig, maar essentieel omdat je zo het draagvlak van het competentiemanagement in de organisatie vergroot. Door samen de visie te ontwikkelen, is de visie representatief voor de hele organisatie en kunnen alle medewerkers er zich makkelijker mee identificeren. Let er op dat iedereen hetzelfde verstaat onder de gebruikte woorden en dat het taalgebruik eenvoudig blijft. 

Na het ontwikkelen van de visie is het ook belangrijk dat alle personeelsleden betrokken worden bij het erkennen en onderschrijven van de overeengekomen visie. Dit zorgt opnieuw voor een breed draagvlak, waardoor de concrete vertaling naar de praktijk vlotter zal verlopen.

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77