Welke functie heeft een visie?

Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies:

1. Richting geven


Een heldere visie maakt duidelijk wat de toekomstdoelen van je organisatie zijn. Door deze doelen duidelijk te formuleren, stuur je de organisatie in de gewenste richting.

2. Inspireren


Als je een duidelijke visie hebt, geeft dat een kader om de toekomst een beetje naar je hand te zetten. Het inspireert de medewerkers en de omgeving om naar de beoogde doelen toe te werken.

3. Zich onderscheiden van anderen


Vanuit de visie kan je naar buiten treden en je organisatie een plaats in de maatschappij geven. Je kan je als organisatie ook onderscheiden van gelijkaardige organisaties door een leidende rol in te nemen op basis van je visie.

4. Winnen


Een duidelijke visie draagt bij tot een efficiënter personeelsbeleid omdat het toelaat medewerkers en organisatie beter op elkaar af te stemmen. Er ontstaat een win-win situatie waarbij medewerkers bijdragen aan de groei van de organisatie in de richting die werd aangegeven in de visie. 

5. Overleven


Soms blijkt dat een organisatie wel moet veranderen om in de toekomst te overleven. Wetgevingen worden aangepast, de sector innoveert voortdurend waardoor bijsturingen noodzakelijk worden, er komen nieuwe vragen van patiënten en cliënten,… Allemaal aanleidingen voor een organisatie om haar doelen bij te stellen en te reflecteren op de bestaande visie. Bij het bijsturen van haar visie of het ontwikkelen van een nieuwe visie, oriënteert de organisatie zich best op de toekomst en de te verwachten veranderingen

 
Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77