Hoe vergroot je de gedragenheid van de visie?


Belangrijk is dat zowel de missie als de visie gedeeld worden door iedereen in de organisatie. Hiervoor moeten de missie en visie niet enkel begrepen worden door alle medewerkers, maar ook geaccepteerd. Sleutelbegrippen bij dit alles zijn communicatie en draagvlak. Een missie en visie komen enkel tot hun recht als deze gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie. Door voldoende participatie bij het tot stand komen van de missie en visie te voorzien, werk je aan het draagvlak.

Verschillende acties kunnen hierbij helpen. Enkele voorbeelden:

  • de missie en visie(tekst) samen met het personeel ontwikkelen vanuit ieders kijk op de organisatie en haar toekomst
  • de missie en visie onderkennen en werken in de geest van deze gemeenschappelijkheid en elkaar hier regelmatig op wijzen of aanspreken
  • bij selectie rekening houden met de bestaande missie en visie en bij aanwerving de missie en visie duidelijk communiceren aan de nieuwe werknemer

Het helpt om de missie en visie tot 'gemeenschappelijk bezit' te maken door de tekst op papier te zetten en ergens centraal en zichtbaar op te hangen. Je kan ook andere creatieve manieren bedenken om de organisatiemissie en -visie zichtbaar te maken. 

Maak je missie en visie niet enkel bekend aan nieuwe personeelsleden, maar ook aan patiënten/cliënten, familie, bezoekers, en andere betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld door de visietekst in te kaderen en op te hangen in de inkomhal, door haar te visualiseren, bijvoorbeeld met foto's van medewerkers in actie, of door haar te vertalen naar beelden of in boekvorm.Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77