Competent van kop tot teen!

Competentiemanagement in de social profit!

Zoeken in competentiemanagement

Competentietaal

Wat is een competentietaal?

Een van de voordelen om met competenties te werken, is dat men een gemeenschappelijke taal creŽert in de organisatie. Competenties kunnen omschreven worden in een definitie. Op die manier verstaat iedereen hetzelfde onder een bepaalde competentie, over alle functies heen, los van de verschillende niveaus in de organisatie.

Het is mogelijk definities van competenties te verduidelijken door deze verder te verfijnen in gedragsindicatoren. Dit zijn concrete gedragingen waaruit blijkt dat iemand de betreffende competentie bezit.

Doordat men duidelijke, objectief waarneembare gedragsindicatoren vastlegt per competentie, kan het functioneren van medewerkers beter geobserveerd worden. De terugkoppeling door de leidinggevende aan de medewerker over zijn functioneren wordt ook eenvoudiger. Hierdoor kan op een objectieve manier de match tussen organisatie en medewerker gemaakt worden.

Het is belangrijk de medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van deze competentietaal. Doordat zij de inhoud mee bepalen, creŽer je op die manier een draagvlak bij de medewerkers.

Waarom een gemeenschappelijke competentietaal ?

Door de gemeenschappelijke (competentie)taal:

Voorbeelden

Competentiemodel van de federale overheid

Het competentiespel 'Competenties in kaart' is gebaseerd op het door Wivo ontwikkeld competentiemodel. Met dit competentiespel brengt u op een creatieve wijze competenties in kaart. 

Schouten en Nelissen ontwikkelden een competentiemodel met 44 gedragsmatige competenties. Hieraan koppelden ze een meetinstrument: de 'Competentiescan'. De scan maakt inzichtelijk hoe je scoort op de voor uw functie essentiŽle competenties. Daarnaast krijg je per competentie informatie over de ontwikkelbaarheid van de competentie, ontwikkeltips, coachingtips (voor coaches en managers), boeken en trainingen. Alle competenties zijn voorzien van een korte definitie, gedragsvoorbeelden en ontwikkelingstips.

Het belang van een gemeenschappelijke competentietaal voor Hupsakee vzw, een netwerk van kinderdagverblijven.

Een gemeenschappelijke competentietaal maakt het mogelijk om competenties objectief te scoren bij Integratieproject Welzijn en Werkgelegenheid.

Instrumenten

Om gedragsindicatoren bij een specifieke competentie X te bepalen, kan men zich de vraag stellen: "Hoe zie/ruik/voel/proef/ervaar je dat een collega competentie X gebruikt?"

Comet, de toolkit voor het maken van competentiekaarten als basis voor competentiegericht onderwijs.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player