Praktijkvoorbeelden

Concrete verhalen en voorbeelden maken duidelijk hoe organisaties met competentiebeleid in hun organisatie aan de slag gaan.

Competenties: van vraag naar visie

Een jaar geleden werd bij drie afdelingen van Elegast het competentie-denken geïntroduceerd. Samen met z’n medewerkers boog Sven De Loght zich over de vraag ‘wat maakt (van) iemand (tot) een goede dagcentrum-medewerker?’ Het doel: een ‘veilige’ methode ontwikkelen voor teamevaluatie. Het resultaat: een hechter team en een gedragen aanzet voor een competentiebeleid op organisatieniveau.  

 

Talent in kinderschoenen

Bij kinderdagverblijf Klein & Wijs werken ze met kleine stapjes aan een grote ambitie: het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen, de ouders én de medewerkers bevorderen. De wereld verbeteren, quoi.


Nieuwe medewerkers: 3, 2, 1,... START

Via een startdag maken nieuwe medewerkers kennis met de verschillende aspecten van Blijdorp. 'Deze dag is dan ook een recht voor iedere nieuwe medewerkers' vertelt Anja Colman, stafmedewerker HRM bij Blijdorp vzw.
Benieuwd hoe zo een startdag eruit ziet? Ontdek hier het verhaal van Blijdorp vzw.

De Molenketjes wakkert het vuur aan bij hun medewerkers

Medewerkers die hun werk graag doen en die zelf initiatieven nemen? Dat kan. ‘We zijn op een eenvoudige manier gestart met het in kaart brengen van de talenten van teams’ vertelt Catelijne Devriendt coördinator van De Molenketjes. Ontdek hier hun talentverhaal.

 


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77